Najnovije Vesti:

 • Poziv na godišnju Konferenciju Naučno-tehničkog komiteta (NTK) za farmaciju

   

 • Poziv možete pogledati ovde>

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • DETALJAN PROGRAM ICQ 2016 KONFERENCIJE

  •  

  • Glavni cilj JUSK Konvencije 2016 je da obezbedi međunarodni forum za razmenu znanja, iskustva, istraživačkih rezultata i informacija o različitim aspektima stanja, razvoja i primene QM-a, IMS-a i TQM-a/poslovne izvrsnosti. Konvencija ICQ 2016 će razmatrati filozofske, naučne i praktične koncepte, istraživanja, razvoja i primene QM-a zasnovanog na QM prilazima (QMS/TQM/BE/IMS).

   DETALJAN PROGRAM MOŽETE POGLEDATI ovde>


   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   • DETALJAN PROGRAM AMP 2016 KONFERENCIJE

     

   • Mašinski fakultet u Beogradu i Privredna Komora Beograda, pod pokrovitelјstvom Ministartva privrede, Vlade Repiblike Srbije ulaze u fazu završnih priprema Konferencije USA-EU-Far East-Serbia Manufacturing Summit, gde će oko 50 renomiranih stranih i domaćih eksperata, tri dana raditi na dokumentu: INDUSTRIJALIZACIJA SRBIJE – VIZIJA I STRATEGIJA, POGLED NA 2020/2030, Industry 4.0.0 model za Srbiju.
    Detaljan program možete pogledati ovde>

    Poziv možete pogledati
    ovde>

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    • NAJAVA AMP KONFERENCIJE

    •  

    • Konferencija AMP će razmatrati strategiju, politiku razvoja i primene digitalne proizvodnje u Srbiji. Najavu internacionalne konferencije AMP Srbija 2016 možete pogledati

     ovde>


     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     • POZIV ICQ i AMP 2016

     •  

     • JUSK – JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET i EOQ (Evropska organizacija za kvalitet), Brisel, Belgija uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, obeležavaju 54. godinu postojanja i rada JUSK-a, organizuju i pozivaju Vas da učestvujete na:
     • USA – EU – Far East – Serbia Manufacturing Summit & MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU JUSK ICQ – 2016, koje se održavaju na Mašinskom fakultetu od 31 maja – 3 juna 2016. Poziv možete pogledati

      ovde>


    • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     • NOVO - KONFERENCIJA GDP I IZAZOVI ODGOVORNOG LICA

     •  

     • Plan konferencije možete pogledati ovde>


     • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • MEĐUnarOdNE KONVENCIJE O KVALITETU JUSK ICQ - 2016

      •  

      • Uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet - JUSK obeležava 54. godinu postojanja i rada.
       Povodom toga Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet - JUSK i Evropska organizacija za kvalitet - EOQ organizuju  i pozivaju Vas da učestvujete u pripremi i realizaciji
       MEĐURADONE KONVENCIJE O KVALITETU JUSK ICQ - 2016
       POD MOTOM: KVALITETOM KA EVROPSKIM I SVETSKIM INTEGRACIJAMA
       Plan konferencije možete pogledati ovde>


      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • JUSK ENK 2015 IzveŠtaj

      •  

      • U organizaciji Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK), Beograd; Fakulteta tehničkih nauka (FTN), Novi Sad; Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, Novi Sad; Informativnog Centara za standardizaciju i sertifikaciju (BSQ), Novi Sad i Evropske organizacija za kvalitet (EOQ), Brisel, na Fakultetu tehničkih nauka je 19 i 20. novembra održana XII JUSK ENK ''Evropska nedelja kvaliteta u Srbiji'', sa međunarodnim učešćem pod motom: „Kvalitet – Emocija – Inspiracija. Izveštaj o održanoj konferenciji možete pogledati ovde>

      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • Program  JUSK ENK 2015

      •  

      • Pozivamo Vas da prisustvujete Konferenciji sa međunarodnim učešćem - JUSK Evropska nedelja kvaliteta 2015, pod motom „Kvalitet – Emocija – Inspiracija“, koja će se održati 19. i 20. novembra 2015. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (svečana sala).
       Detaljan program  JUSK ENK 2015 možete pogledati više>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • SEMINAR ISO 9001/14001:2015

      •  

      • Mašinski Fakultet i JUSK organizuju seminare za obuku za ISO 9001/14001:2015
       više>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • izveŠTAJ ICQ 2015

      •  

      • Obeležavajući 53. godina rada i postojanja, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je održao
       XII Međunarodnu Konvenciju o kvalitetu – JUSK ICQ 2015, od 1. do 5. juna 2015. godine,
       na Mašinskom fakultetu u Beogradu, nastavljajući tradiciju, koja se ogleda i u tome da su JUSK Konferencije najveći i najbolje organizovani
       naučno-stručni skupovi iz oblasti kvaliteta, u našoj zemlji i regionu.
       Izveštaj o održanoj konferenciji možete pogledati ovde>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • izveŠTAJ TQM 2015

      •  

      • The 8th IWC TQM 2015 was held from 1st to 5th June, Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade.
       This already traditional the Conference was supported by the world's most important scientific and
       expert organizations for quality and engineering (CIRP, IFIP, IMEKO, IFAC, EOQ, EFQM, JUSE, AAQ, PAQ i ASQ),
       whereby the Conference entered the world calendar conferences about the quality / management.

       Report from the International Working Conference TQM 2015 you can see here>

      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • fOTOGRAFIJE TQM I ICQ KONFERENCIJE

      •  

      • Fotografije od TQM i ICQ konferencije možete pogledati ovde>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • POZIV ENK 2015

      •  

      • JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Beograd
       FTN – Fakultet tehnièkih nauka, Novi Sad
       BSQ - Informativni centar za standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad
       Fond ’’Evropski poslovi’’ APV, Novi Sad
       EOQ – Evropska organizacija za kvalitet, Brisel
       Organizuju i pozivaju vas na pripremu i učešće u EVROPSKOJ NEDELJI KVALITETA 2015
       Pod Motom: ’’Kvalitet – Emocija – Inspiracija’’
       Poziv možete pogledati ovde>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • ČETVRTA MONOGRAFIJA JUSK-A:

      •  

      • Ova Monografija predstavlja četvrtu publikaciju u ediciji JUSK-a pod nazivom ”Napredne metode za unapređenje kvaliteta”. Monografija je nastala kao naučno-stručni odgovor autora na neka od najvažnijih pitanja kompetitivnosti proizvodnih kompanija u kompleksnom globalnom poslovnom okruženju, koje se danas bazira na e-platformama, kao što je PLM koncept. Takođe su ovde dati okviri Programa Horizont 2020, Manufuture, kao i Industrija 4.0. Posebnu težinu ovoj Monografiji daje Nacionalni Program Manufuture Srbija za period 2010-2020. Narudžbenicu možete naći ovde>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • Zahvalnica JUSK-u:

      •  

      • Društvo medicinskih biohemičara Srbije obeležilo je 60 godina postojanja u okviru "11th EFLM Symposium for Balkan Region" koji je održan 14. i 15. maja 2015. godine u Beogradu. Jedinstvenom udruženju Srbije za kvalitet, koje godinama podržava i prati izuzetan rad Društva, je uručena Zahvalnica u znak priznanja i zahvalnosti za značajan doprinos radu i razvoju Društva medicinskih biohemičara Srbije. Zahvalnicu možete pogledti ovde>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • KONFERENCIJA ICQ 2015

        

      • Detaljan program ICQ 2015 Konferencije možete pogledati ovde>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • Advanced Multiresponse Process Optimization

        

      • Ova knjiga predstavlja nteligentni i integrisani metod za optimizaciju procesa. Za razliku od tradicionalnih pristupa, ideja ove metode je da se obezbedi jedinstven model za optimizaciju raznih procesa, bez nametanja pretpostavki koje se odnose na vrstu procesa, vrsti i broju procesnih parametara i odgovora, odnosno međuzavisnosti među njima. Više o knjizi možete pogledati ovde>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • Workshop RTD 1st June 2015


      • Plan Workshop RTD koji će se održati 1. juna 2015. godine možete pogledati ovde>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • Konferencija TQM 2015


      • Detaljan program TQM 2015 Konferencije možete pogledati ovde>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU JUSK TQM I ICQ – 2015


      • Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet - JUSK i ove godine organizuje MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O KVALITETU: TQM (Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches) i ICQ (International Convention on Quality). Konferencije će se održati od 02. do 05. juna 2015. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Više informacija pogledajte ovde>
      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • Veliko priznaje naŠem Časopisu – International Journal Advanced Quality.


      • Na godišnjoj Skupštini Saveza inženjera i tehničara Srbije, koja je održana 27. februara ove godine, naš časopis je dobio – Povelju za najbolju it publikaciju Srbije, za širenje znanja o kvalitetu u našoj zemlji i visoke naučne i stručne domete radova objavljenih u njemu. Povelju možete pogledati ovde>

      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • Konvencija ICQ 2015


      • Glavni cilj JUSK Konvencije 2015 je da obezbedi međunarodni forum za razmenu znanja, iskustva, istraživačkih rezultata i informacija o različitim aspektima stanja, razvoja i primene QM-a, IMS-a i
      • TQM-a/poslovne izvrsnosti i pratećih oblasti. Konvencija ICQ 2015 će razmatrati filozofske, naučne i praktične koncepte, istraživanja, razvoja i primene QM-a zasnovanog na QM prilazima (QMS/TQM/BE/IMS), kao i podržavajućih prulaza.
       Plan JUSK međunarodne Konferencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2015 možete pogledati 
       ICQ 2015 Plan Konferencija
      • ICQ 2015 Conferences Plan

      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • Konferencija enk 2014


      • Izveštaj o održanoj ENK 2014 Konferenciji možete pogledati ovde>

      • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      • „Kvalitet u farmaciji – juČe, danas, zauvek“

      • Izdanje časopisa Vol.42 No.3 pod nazivom „Kvalitet u farmaciji – juče, danas, zauvek“ je posvećen
      • istraživanju farmaceutske prakse u oblasti kvaliteta. Bjavljeno je sedam orginalnih radova koji se bave
      • implementacijom najznačajnijih standarda u svim subjektima farmaceutskog lanca snabdevanja i
      • upotrebe lekova – od farmaceutske industrije do apoteka i pacijenata.
      • Radovi predstavljaju delove istraživanja postdiplomaca na Farmaceutskom fakultet, na katedri za
      • socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo.
      • Cena ovog broja časopisa jeste 2.000,00 dinara i možete ga poručiti putem e-mail adrese
      • jusk@eunet.rs ili lično preuzeti u kancelariji JUSK-a. više>


      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      JUSK ICQ 2014 - IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ KONVENCIJI

      Obeležavajući 52. godina rada i postojanja, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je održao XI Međunarodnu Konvenciju o kvalitetu – JUSK ICQ 2014 (u daljem tekstu: Konferencija), od 2 do 5. juna 2014. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, nastavljajući tradiciju, koja se ogleda i u tome da su JUSK Konferencije najveći i najbolje organizovani naučno-stručni skupovi iz oblasti kvaliteta, u našoj zemlji i regionu.više>

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      The 8th International Working Conference

      FIRST ANNOUNCEMENT, CALL FOR PAPERS, PRESENTATIONS AND PARTICIPATION
      TOTAL QUALITY MANAGEMENT - ADVANCED AND INTELLIGENT APPROACHES
      .
      3 8th IWC TQM 2015 Serbia First call

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      JUSK – JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET

      EOQ (Evropska organizacija za kvalitet), Brisel, Belgija 
      Uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, obeležavaju 52. godinu postojanja i rada JUSK-a 
      Organizuju i pozivaju Vas da učestvujete u pripremi i realizaciji 
      MEĐURADONE KONVENCIJE O KVALITETU
      JUSK ICQ - 2014
      POD MOTOM:
      KVALITETOM KA EVROPSKIM I SVETSKIM INTEGRACIJAMA 
      više>

    Rukovodstvo JUSK-a

    Prof. dr Vidosav d. majstoroviĆ

    Predsednik Nacionalne organizacije za kvalitet – JUSK оd 2009. godine; Predsednik Nacionalne Tehnološke platforme Manufuture оd 2007. godine; Glavni i odgovorni urednik časopisa...

    prof. dr valentina marinkoviĆ

    Was born in Leskovac. BSc, MSc, PhD at the Faculty of Pharmacy,
    University of Belgrade, the field of pharmaceutical chemistry. She completed the specialization
    in testing and control of drugs is in 1993

    O Nama

    Istorijat jusk-a

    Pripreme na organizovanju JUSK-a su počele u januaru 1962. godine. Osnovni cilj je bio da se unapređuje i propagira kvalitet, standardizaciju i pouzdanost, kako bi te delatnosti počele da utiču na privredu zemlje i da se što pre krene sa obukom i specijalizacijom stručnjaka iz privrede u jednoj, tada još novoj, ali veoma propulzivnoj oblasti koja je u svetu već imala značajno mesto i visok ugled. Prema primerima sa Zapada, JUSK je već tada programiran da radi kao profesionalna, nepolitička i neprofitna organizacija i taj princip se poštuje sve vreme rada organizacije. više>